Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Het is tijd om de leraar diep in mij te laten zien & groeien

Na meer dan 9 jaar bijscholingen, lezingen, opleidingen is het tijd
om mijn kennismet jullie te delen.

Vanaf het najaar 2018 - voorjaar 2019 zullen er verschillende vormingen zijn ...
om startende coaches of geïnteresseerden meer inzicht te geven in verschillende tools.

Tijdens de vormingen gaan we actief te werk met de tools.
Het eerste deel is opgebouwd vanuit achtergrond & kennis.
Het tweede deel is zelf gaan ervaren en beleven wat we met de tool tot stand kunnen brengen.

Een idee is geboren

Tijdens mijn laatste opleiding kindercoaching werd het me voor het eerst duidelijk hoeveel kennis ik door de jaren heen al had vergaard en in de praktijk 
had uitgewerkt.

Ik voelde er ervaarde tijdens de lessen dat de tijd rijp is om het te delen. Tijdens de opleiding groeide mijn gevoel om te delen en gaf ik mijn visie van bepaalde thema's.
 
Deze werden warm onthaald door medestudenten en vorminggever. De zaadjes waren gepland!

I have a Dream ...

Ik weet nog goed toen ik in het tweede middebaar zat, gingen we met de groep naar Scherpenheuvel met de fiets. Ikzelf was geen held in fietsen, maar éénmaal ginder toegekomen ... werd er een film afgespeeld in een hele grote tent.

De woorden 'I have A Dream' van Martin Luther King, lieten een hele diepe indruk op mij na. Misschien daarom dat ik dat jaar méér dan één keer heb gedaan :).

Mijn dromen toen ik jonger was:
- Kinesiste: om mensen te kunnen 
   ondersteunen bij astma & allergieën, 
- Leerkracht: om alle leerlingen die de
   leerstof niet onder de knie kregen,
   op een andere manier te laten bijleren.
- Therapeut: om jezelf terug te vinden

En dat is ook mijn manier van coaching geworden. Je gaat hier ....
HOREN, ZIEN, VOELEN & BELEVEN!

Want dit is de manier, hoe ik het door de jaren heen heb ervaren. Als je het zelf beleefd, vergeet je het nooit meer.