top of page

Empathie 

Hoogsensitiviteit is een aangeboren temperament

met de strategie om informatie diepgaand te verwerken  alvorens te handelen,

resulterend in snel overprikkeld raken, sterke emotionele reacties hebben en een hoge mate van empathie.

Een hoogsensitief persoon merkt subtiele details op.

oud

Gevoeligheid en prikkels

Eén van de kenmerken van hooggevoelige mensen is de gevoeligheid voor prikkels. HSP-ers nemen intenser en gedetailleerder waar.

 

Prikkels komen sterker binnen. Deze prikkels kunnen allerlei soorten prikkels zijn: Licht, geluid, smaak, aanraking, maar ook pijn, sfeer, emoties, sociale prikkels en bijvoorbeeld het hongergevoel of een snellere hartslag.

 

Ook nieuwe situaties kunnen heftiger binnenkomen bij mensen die hoogsensitief zijn.

Niet iedere persoon die hoogsensitief is zal op elke prikkel even heftig reageren. Zo is de ene persoon heel gevoelig voor harde geluiden en de ander juist meer voor interne prikkels (zoals hongergevoel of je eigen gevoelens/gedachtes).

 

Het intenser en gedetailleerder waarnemen, kan ervoor zorgen dat je sneller overprikkeld kunt raken in bijvoorbeeld drukke ruimtes.

 

Maar het kan ook zijn dat je juist overprikkeld raakt doordat je teveel gedachtes/emoties hebt. En er zijn ook mensen die nauwelijks last hebben van overprikkeling, omdat ze bijvoorbeeld weinig prikkels om zich heen hebben of al goed geleerd hebben wanneer ze even moeten ont prikkelen.

 

Wanneer een HSP-er overprikkeld is, komen prikkels vaak nog heftiger binnen. Het gedrag en de problemen waar hoogsensitieve mensen bij overprikkeling tegenaan lopen, lijkt vaak op het gedrag van iemand die autistisch is of een vorm van ADHD heeft. 

 

Hierdoor komt het nog wel eens voor dat iemand die HSP-er is, onterecht de diagnose autisme of ADHD krijgt.

Inlevingsvermogen.png

Empathie en inlevingsvermogen

Empathie en een goed inlevingsvermogen heeft elke HSP-er van nature. Hooggevoelige mensen kunnen de emoties van anderen goed aanvoelen en zich daarna ook vaak heel goed inleven in hoe de ander zich voelt.

 

Dit is één van de dingen waarop je hooggevoeligheid

kunt onderscheiden van bijvoorbeeld autisme.

Iemand die autistisch is kan zich juist

heel slecht of niet inleven in de ander.

Inlevingsvermogen.png
Het-Hoogsensitieve-Brein-Esther-Bergsma-360x351.png

Denkproces HSP-er

1. De informatie komt binnen (intenser en meer gedetailleerd dan bij niet-HSP-er)

2. Je probeert er een totaalplaatje van te maken en eventuele missende puzzelstukjes op te zoeken. In deze fase koppel je nieuwe informatie aan wat je al weet (verbanden leggen)

3. Je bedenkt wat voor invloed deze informatie heeft op jezelf, maar ook op je sociale omgeving

4. Je maakt een overzicht met kansen en bedreigingen. Wat kunnen de gevolgen zijn van jouw mogelijke acties. (ook wel beren op de weg zien, doemdenken, maar ook positief)

5. Je bekijkt welke invloed jouw mogelijke actie zou kunnen hebben op anderen of op de groep.

6 Je maakt een lijst van mogelijke acties en overweegt welke actie het beste zal zijn. Pas als deze analyse naar jouw gevoel afgerond is, zal je overgaan tot actie (7).

8. Meteen als je een actie hebt gedaan, ga je reflecteren. Je gaat kijken wat er goed ging, wat er beter kon, of je wellicht toch achteraf een andere keuze had moeten maken en je neemt deze reflectie mee in je volgende “overdenking”

Herken jij deze manier van denken? Dan is de kans groot dat jij hoogsensitief bent.

bottom of page