top of page

Wereld van Labels

Een label definieert niet wie je bent, wel hoe je naar dingen kijkt.

Elk Label haar kwaliteiten.

Kijk verder dan het Label & wordt wie je werkelijk bent.

auti.jpg

Autisme

Kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn:

 • Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie

 • Moeite met (onverwachte) verandering

 • Dingen heel letterlijk nemen

 • Eerlijk en recht door zee

 • Uitstekende detailwaarneming

 • Goed in analyseren

 • Niet graag over koetjes en kalfjes praten

 • Goed in het herkennen van patronen

 • Moeite met het bewaren van overzicht

 • Loyaal

 • Buiten vaste kaders kunnen denken

 • Perfectionistisch

 • (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen

 • Nauwkeurig

 • Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels

 • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen

 • Hyperfocus

 • Talent voor specialisatie

 • Voorkeur voor een op een-contact

 • Tragere informatieverwerking

Autismekenmerken komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor.   Zo vinden veel mensen het prettig om vaste routines aan te houden of om zich langere tijd intensief met één onderwerp bezig te houden.

 

Ook problemen op sociaal gebied zijn veel mensen niet vreemd. Een diagnose autisme krijg je pas als deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk of voor grote problemen op levensgebieden als werk, vrije tijd en relaties.

Autisme | Vlaamse Vereniging Autisme (autismevlaanderen.be)

AD(H)D

Bij ADD hoorden onder andere de volgende kenmerken:

 • snel afgeleid zijn

 • vergeetachtig zijn

 • problemen met slapen

 • ander besef van tijd

 • dagdromen

 • overprikkeling

Wat merkt u van ADHD?

 • U voelt zich onrustig.

 • U bent snel boos als iets niet lukt.

 • U komt vaak te laat.

 • U praat veel en druk.

 • U maakt heel makkelijk contact met andere mensen.

 • U begint en stopt snel met een baan.

 • U heeft problemen bij omgaan met geld.

 • U heeft snel problemen met organisaties of andere mensen.

Ik leer anders

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
ADD ADHD.jpg
leerproblemen-kinderen.jpg
leerproblemen-kinderen.jpg

leerproblemen en leerstoornissen

Het is een vaak voorkomend fenomeen, met soms een vicieuze cirkel. Want kinderen met leerproblemen kunnen als gevolg sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen ondervinden.

 

Maar leerproblemen kunnen ook ontstaan door sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Bovendien bestaat er een verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen. Wanneer de problemen in het centrale zenuwstelsel van het kind hun oorsprong vinden, wordt dit een leerstoornis genoemd, zoals dyslexie (lees- en schrijfproblemen) of dyscalculie (moeite met cijfers).

 

Wanneer de problemen door omgevingsfactoren worden veroorzaakt, ga je uit van een leerprobleem

dat meestal ontstaat door:

 • omstandigheden: de gezinssituatie, een tekort aan slaap of een minder gemotiveerde leerkracht

 • foute manier van werken: zonder inzicht memoriseren of veel kleuren maar weinig leren

 • emotionele oorzaak: faalangst, tekort aan zelfvertrouwen of demotivatie

 • foute studiekeuze: de lessen zijn te moeilijk

 • leerstoornissen

Kinderen die geen succes kennen, reageren op verschillende manieren. Aanstellerij door onnozel te doen, of verlies van zelfvertrouwen, kiezen voor opstandig of agressief gedrag of in de cocon terugtrekken.

 

Vaak worden die reacties door ouders en leerkrachten fout geïnterpreteerd als zijnde een tekort aan interesse.

bottom of page