Titel

Ondertitel

Waarvoor kan je bij 'Power Of Mind' terecht?

..................................................................................

Hooggevoeligheid

 • je leert je grenzen stellen 
 • je wordt bewust van je rikkelniveau
 • je kan jezelf beter beschermen   
    tegen prikkels van buitenaf
 • je vindt een balans tussen je
    denken & voelen
 • meer inzichten over hoe je omgaat
 • met je hooggevoelige kinderen
 • je leert opnieuw voelen
 • invloed van je HSP in relaties
 • je plek innemen

Je krijgt meer prikkels binnen, ook de subtiliteit/details van de     prikkels verschillen. Je verwerkt die informatie grondiger en denkt zorgvuldiger na over je acties

Communicatie

 • weet je waar niet-assertief gedrag vandaan komt
 • ken je de relatie tussen emoties, gedachten en gedrag
 • ken je manieren om vol zelfvertrouwen
      uw mening te geven
 • kun je voor uw belang opkomen, met oog voor anderen
 • kun je bewust ja of geaccepteerd nee zeggen
 • kun je vol overtuiging uw grenzen aangeven, omdat je ze
     beter kent en durft te uiten.

Werkhervatting na ziekte

 • heb je zicht op de fasen die je doorloopt bij het omgaan
    met   verandering
 • weet je effectiever om te gaan met veranderingen en je  
   collega's - familie - gezinsleven tijdens je veranderingen
 • weet je beter om te gaan met weerstand
 • weet je (jouw) (beperkende) denk en gedragspatronen om   
   te buigen.

Familie en gezin

In elke familie is er wel eens sprake van spanningen.


Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven.

Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden of uit de hand lopen, dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen.


Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat er een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

(Meer informatie: zie Gezinscoaching)