Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Waarnemen kan je op verschillende manieren.
De ene is niet beter dan de andere.
Het is alleen anders!

Waarnemen kan je op verschillende manieren. De ene is niet beter dan de andere. Het is alleen anders!

Kinderen met een visuele leerstijl nemen het liefst waar via hun ogen. Ze onthouden makkelijk beelden en hebben in hun geheugen allerlei filmpjes die ze kunnen afspelen.


Als ze iets een keer gezien hebben kunnen ze het zo nadoen. Ze houden van mooie dingen en besteden vaak veel aandacht aan hun uiterlijk en kleding.


Wat zeggen ze?

Door de manier waarop kinderen is uitleggen, hoor je vaak hoe je kind het liefst waarneemt.  Iemand die het liefste kijkt,  gebruikt vaak de termen zien, bezien, een beeld vormen, verhelderen.


Uitspraken die je ook vaak hoort:

- Ik zie het niet…
- Ik zie het anders…
- Nou kijk, dat zit zo…Ben je visueel, dan gaan we samen de lesstof zichtbaar maken!

De lesstof komt extra duidelijk binnen als er beeld gebruikt wordt. Ondersteund met geluid en beweging geeft dit het beste resultaat.


Tijdens deze coachsessies gaat we samen de leerstof zichtbaar maken.

Het maken van een mindmap geeft overzicht en helpt om de stof te ordenen in 

hoofd- en bijzaken.


Op deze manier met de stof bezig zijn spreekt meerdere delen van de hersenen aan waardoor de stof beter en langer onthouden wordt. De mindmap werkt als het ware als een landkaart die wordt opgeslagen in het hoofd. Als de stof teruggehaald moet worden op een toets wijst de kaart de weg naar de onderwerpen en antwoorden.


Kinderen met een kinesthetische leerstijl nemen het liefst waar via de tast en het gevoel. Ze onthouden door iets zelf te doen, ze gaan het liefst meteen aan de slag.


Ze vinden het belangrijk dat de kleding lekker zit. Ze spreken vaak langzaam en nemen de tijd voor ze reageren. Ze zijn gevoelig voor lichamelijke beloningen zoals een schouderklopje of een aai.

Wat zeggen ze?

Je hoort vaak hoe iemand het liefst waarneemt.  Iemand die het liefste doet en voelt gebruikt vaak de termen 

- door de vingers glippen,

- grijpen.


Uitspraken die je ook vaak hoort:

- Dat moet je gewoon even doen!
- Maak de lesstof praktisch!

Deze kinderen gaan graag met de leerstof aan de gang. Hou het niet bij de theorie maar breng het geleerde direct in de praktijk.


Door te dóen wordt de informatie beter en langer vastgehouden.

Kinderen met een auditieve leerstijl praten vaak in zichzelf.


Ze herinneren zich dingen door bepaalde procedures, stappen en volgorde. Ze houden ervan informatie gepresenteerd te krijgen in grafieken en tabellen.

Wat zeggen ze?

Als je luistert naar wat deze kinderen vertellen, hoor je vaak de termen

- denken,

- begrijpen,

- overwegen.


Uitspraken die je ook vaak hoort:

- Moet je eens horen…
- Daar hoor ik van op…
- Ik heb het niet gehoord,,,
- Ik dacht iets anders te horen…


Maak de lesstof hoorbaar!

De lesstof komt extra duidelijk binnen als er geluid gebruikt wordt. Ondersteund met beeld en beweging geeft dit het beste resultaat.


Dit kun je doen door de tekst uit een studieboek voor te lezen of er met anderen over in gesprek te gaan.


Films met geluid kijken is ook een prima methode. Het gebruik van geluid maakt dat het geleerde makkelijk terug te halen is, bijvoorbeeld door te denken aan het gesprek met een docent.


Het gebruik van achtergrondmuziek helpt vaak bij het leren. Zorg voor een rustige ruimte zonder last hebt van ruis, herrie of andere hinderlijke geluiden.