Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Loopbaan & studiebegeleiding voor HSP-ers

...

Kennismaking en introductie

Tijdens de kennismaking en introductie wordt de werkwijze, het doel en de aard van de intake en vertrouwelijkheid. De vraagstelling van de vragende partijen worden verkend en afgetoetst.

We brengen het heden en verleden (kort) in beeld.

Het formuleren van de begeleidingsdoelen.
Duidelijkheid in welk doel je wil bereiken.

Ter afronding, bespreken wat er van klant van coach verwacht en omgekeerd.

Zelfontdekking

Zelf-analyse - zelfontdekking van je:
- je vaardigheden,
- je waarden,
- je kwaliteiten
- je interesses
- je wensen
- je overtuigingen

Het uitgangspunt?
Je ervaringen, arbeidsverleden en prestaties
Dit wordt de basis om je situatie beter te vatten en om (eventueel) een nieuwe richting in te slaan.

Het WILLEN - het KUNNEN -
het ZIJN  in kaart brengen.

Actieplan

Als de zelfanalyse en de omgevingsanalyse hebben plaatsgevonden, wordt het tijd om een actieplan te maken.