Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Deze termen zorgen vaak voor verwarring en worden soms door elkaar gebruik .
In het kort volgt hier een beknopt overzicht om de verschillen duidelijk te maken.

Het is belangrijk om dit te weten voor het maken van een juiste persoonlijke keuze:
Een psycholoog is geen arts en kan dus geen medicatie voorschrijven.

De psycholoog is een expert in menselijk gedrag en gaat uit van het verleden en de verwerkingsprocessen van traumatische ervaringen die daarmee kunnen samenhangen.
Een psychiater is een arts die zich na de medische studies gespecialiseerd heeft in de psychiatrie.

Vermits de psychiater een arts is kunnen er dus medicamenten voor geschreven worden.
Een goede Life Coach is bekend met de psychologie van de mens en zal, indien er  zwaar traumatische ervaringen bij de  coachee aan het licht zouden komen,
steeds door verwijzen.


Een coach vertrekt vanuit de huidige situatie van de klant en kijkt naar de toekomst.

De coach heeft een creatief brein, is een motivator en realisator,  geeft structuur, ondersteuning en feedback met als doel een positieve toekomstvisie te ontwikkelen.

Het gedrag, de overtuiging en de attitude van de klant kan positief veranderen door het opstarten van een bewustwordingsproces!

Een coach kan, afhankelijk van de
( persoonlijke of professionele) vraag, diverse coachingstechnieken aanreiken en moet derhalve een uitgebreide kennis verzamelen.