Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

In elke familie is er wel eens sprake van spanningen.

Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven.

Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden of uit de hand lopen,

dat ze leiden tot conflicten, familieruzies, psychische en/of lichamelijke problemen.


Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat er een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

1) Kennismakingsfase


Als gezinscoach maak ik kennis met het hele gezin. De eerste contacten
zullen over het algemeen gericht zijn op het kennismaken en opbouwen van een vertrouwensrelatie.

Soms worden enkele gezinsleden eerst verwelkomt in de praktijk. Dit in de eerste plaats om een veiligheid op te bouwen waar ze vrij kunnen spreken, zonder oordeel.

Er wordt een totaalbeeld van het probleem dat zich voordoet in beeld gebracht.

Met het gezin wordt altijd overlegd hoe het beste een start gemaakt kan worden.

2) Begeleidingsfase


Na ca 6 weken wordt een eerste plan van aanpak gemaakt met het gezin waarin beschreven wordt
- aan welke doelen gewerkt gaat worden, - wie wat gaat doen en
- wie erbij betrokken gaat worden

Dit plan van aanpak wordt na 6 weken met het gezin geëvalueerd.

Na 3 maanden wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld, dat na 6 weken weer geëvalueerd wordt.

Gezien de moeilijkheid van de problemen binnen het gezin is het belangrijk om elkaar een helder beeld te geven aan welke doelen er gewerkt wordt en op welke manier.

Dit om tot concrete veranderingen te komen en deze ook zichtbaar te maken.

De gezinscoach zal nagaan op welke vlakken gezinsleden zelf, of met behulp van familie en vrienden, problemen kunnen oplossen.

Zelfredzaamheid bevorderen is hierbij het uitgangspunt. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan er aangestuurd worden voor individuele coaching
of doorverwijzing naar een andere hulpverlening.

3) Nazorg/overdrachtfase


Bij de afsluiting van de begeleiding vindt een eindevaluatie plaats, waarbij de resultaten zo helder mogelijk worden benoemd.

Dit wordt met het gezin besproken.
Er wordt gekeken welke doelen zijn gehaald. Daarnaast wordt besproken of een eventuele doorverwijzing naar
hulpverlening goed geregeld is en of er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Eventueel kan ik de eerste periode jullie gezin nog op afstand blijft volgen, om de overdracht naar andere hulpverlening soepel en ‘warm’ te laten verlopen.