Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

In veel gezinnen ervaar ik
dat ieder vanuit hun waarheid spreekt,
vanuit hun eigen Ik-waarde.
Deze waarheid werd gecreëerd vanuit oude ervaringen.
Sommige oude ervaringen zijn gegroeid vanuit pijn of verdriet.
Dit is steeds duidelijk hoorbaar ik je communicatie.

We gaan samen op zoek hoe jij vanuit jouw waarheid kan leven.
Met respect voor zichzelf & voor de ander.

Geweldloze communicatie

- niet-assertief gedrag oorzaak & gevolg
- de relatie tussen emoties, gedachten en gedrag
-  manieren om vol zelfvertrouwen uw mening te geven
- opkomen voor je belang, met oog voor anderen
- bewust ja of geaccepteerd nee zeggen
- vol overtuiging uw grenzen aangeven, omdat je ze beter kent en durft te uiten.

Familie & gezin

- spanningen anders bekeken

- langdurige conflcten 

- oorzaak en gevolg van conflicten, familieruzies,

   psychische en/of lichamelijke problemen.