top of page

Gedragscode

Ethische code

Strikt vertrouwelijk

Alle gegeven informatie tijdens de sessies blijven strikt vertrouwelijk tussen therapeut en klant. Het welzijn van de klant staat steeds centraal.

 

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid van de klant wordt steeds voorop gesteld en wordt altijd gerespecteerd. Ik richt mij enkel op het therapeutische en genezende aspect van hypnose en neem afstand van sensationele hypnose.

Doorverwijzing indien nodig

Er zal geen hypnose worden verricht wanneer het gedrag,  het voorkomen of gegeven antwoorden van de klant kan blijken dat hij gespecialiseerde hulp van een arts, een psychiater of een psycholoog nodig heeft.

 

In een dergelijk geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast na onderzoek en toestemming van die arts, psychiater of psycholoog.

 

Hiervoor is een doorverwijzingsbrief nodig.

Wat wel wat niet

Geen diagnoses

Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor ik ben opgeleid en waarop ik me toespits. Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen of medische handelingen te verrichten.

 

Complementair

Hypnotherapie kan nooit ter vervanging zijn van noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of ingrepen of professionele psychologische begeleiding. Het kan wel een verantwoorde en degelijke aanvulling zijn.

bottom of page