Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Ethische code

 1. I)       Alle gegeven informatie tijdens de sessies blijven strikt vertrouwelijk tussen therapeut en klant.
 2. II)       Het welzijn van de klant staat steeds centraal.
 3. III)       De keuzevrijheid van de klant wordt steeds voorop gesteld en wordt altijd gerespecteerd.
 4. IV)       Ik richt mij enkel op het therapeutische en genezende aspect van hypnose en neem afstand van sensationele hypnose.
 5. V)       Er zal geen hypnose worden verricht wanneer het gedrag, het voorkomen of gegeven antwoorden van de klant 
 6.             kan blijken dat hij gespecialiseerde hulp van een arts, een psychiater of een psycholoog nodig heeft. 
 7.             In een dergelijk geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast na onderzoek en toestemming van die 
 8.             arts, psychiater of psycholoog. Hiervoor is een doorverwijzingsbrief nodig.
 9. VI)     Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor ik ben opgeleid en waarop ik me toespits.
 10. VII)   Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen of medische handelingen te verrichten.
 11. VIII)  Hypnotherapie kan nooit ter vervanging zijn van noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of
 12.            ingrepen of professionele psychologische begeleiding. Het kan wel  een verantwoorde en degelijke aanvulling zijn.