Ondersteuning Coaching

Stress en Burn-out

- Het gevoel overvraagd te zijn,

teveel te geven in je werk & gezin

- Tot rust komen en nieuwe energie vinden

- Balans herwinnen tussen

werk en privéleven

HSP als Kracht

- je leert belevingsgericht je grenzen te stellen

- bewustwording van je eigen prikkelniveau

- zelfbescherming tegen prikkels van buitenaf

- balans vinden tussen je denken & voelen

- meer inzichten over hoe je omgaat

- HSP Jongeren/kinderen

- de kracht van je plek in te nemen​

Loopbaanbegeleiding

Wil jij jezelf zijn & je kinderen laten ervaren dat EEN JOB een VRIJE KEUZE is.

Dat we zelf regisseur zijn van ons EIGEN LEVEN.


Vanaf 23/05/2019 zal ik niet langer loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aanbieden. Ik heb mogen ervaren dat ik diepergaander wil werken, Werken vanuit het voelen en niet enkel vanuit het rationele denken en vragenlijsten. De oorzaak dat je in een terugkerend patroon van keuzes zit, werd gemaakt vanuit het voelen. Ik wil werken aan de oorzaak, niet enkel inzichten geven aan de gevolgen. En dit vanuit respect, vrijheid, eigen keuze, persoonlijke groei, ...

Werkhervatting na ziekte

Soms geeft het leven ons, de uitdagingen die we nodig hebben om betere keuzes te maken die echt bij ons passen. Bewust op zoek gaan naar wat jou 'ziekte' je te vertellen heeft & vandaar uit de stappen zetten die nodig zijn.


Werkhervatting na ziekte

- inzicht fasen bij het omgaan met verandering

- omgaan met verandering met de collega's - familie - gezinsleven

- omgaan met weerstand

- beperkende overtuigen aanpakken en opnieuw groeien

Zelfstandige

Tussen waar je o​oit mee startte als droom en de werkelijk, kunnen soms twee verschillende werelden zijn.

Ga je de uitdaging aan, om je naamkaartje en je zaak op zielsniveau op één rechte lijn te brengen. Welkom ...