Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

BELANGRIJK

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een
arts te raadplegen.
Kindercoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen
zoals een depressie

Kindercoaching is geen therapie en is gericht op toekomst en niet op verleden.
Er wordt geen diagnose vastgesteld ('etiket geplakt') of dossier aangelegd.

Je kunt jouw kind zonder verwijzing van de huisarts aanmelden.
Er is (meestal) geen wachtlijst.

Het gaat om particuliere begeleiding. Mocht tijdens het volgen van het jongerencoachtraject blijken dat jouw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan zal ik je adviseren een ander traject te volgen.

Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, of andere hulpverlening, die beter past bij wat
jouw kind op dat moment nodig heeft.