Welkom

Coachpraktijk 'Power Of Mind'   

   Hypnotherapie - Life Coach - Jongerencoach  
         Workshops      


                   


De WEG van DENKEN naar VOELEN & DOEN

Rots en water is een erkende weerbaarheidstraining voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar.

Tijdens de training werken we rond vier grote thema’s:

...

Het programma is opgebouwd rond de twee begrippen Rots en Water.

De Rots staat voor onverzettelijk en krachtig,

het Water staat symbool voor buigzaam, beweeglijk, meegevend en verbinding.


Samen vormen zij de balans tussen geven en nemen…

tussen rekening houden met de anderen (water) en tegelijkertijd opkomen voor je eigen wensen, verlangens en overtuigingen (rots).


Beide houdingen zijn essentieel in het dagelijks leven.

Een rotshouding zal meer aangewezen zijn bij groepsdruk, terwijl een waterhouding de voorkeur geniet bij discussies.

Weerbaarheid

- omgaan met pestgedrag, 
- omgaan met groepsdruk,
- voor jezelf opkomen,
- eigen grenzen bewaken,
- gemakkelijk(er) contact leggen
met anderen


Zelfvertrouwen

- Eigen sterktes benoemen,
- onzekerheden overwinnen,
- Eigen grenzen verleggen,
- meer initiatief nemen, 
- zich minder angstig voelen bij
  nieuwe opdrachtenZelfcontrole

- Conflictsituaties uit de weg gaan, - omgaan met frustraties
- Omgaan met teleurstellingen,
- Innerlijke rust bewaren, 
- Grenzen van anderen respecteren, 
- Eigen grenzen correct aangeven

Zelfrespect

- Voor de eigen mening opkomen
- neen zeggen,
- eigen grenzen respecteren,
  voor jezelf kiezen